Privacybeleid

Privacybeleid voor Hightree Sustainable Art Co.

Juli 2021 versie

Bij Hightree Sustainable Art Co., nemen we de privacy van onze klanten zeer serieus. Dit Privacybeleid legt uit hoe wij met de (persoonlijke) gegevens omgaan die we verzamelen door uw gebruik van onze website en/of omdat u ons deze persoonlijk verstrekt door het gebruik van onze services, zoals het inschrijven voor de nieuwsbrief, of het kopen van producten in onze webshop. Wanneer u niet akkoord gaat met de voorwaarden in dit Privacybeleid, dan verzoeken we u om het gebruik van onze website direct te staken.

Hightree Sustainable Art Co. en de gelieerde websites zijn een deel van Hightree Sustainable B.V.. Hightree Sustainable B.V. is namens Hightree Sustainable Art Co. en de gelieerde websites verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact informatie:

E: info <at> hightreesustainable <punt> com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hightree Sustainable B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adres informatie

– Telefoonnummer

– Email adres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatie informatie

– Informatie over uw activiteit op onze websites

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internet browser en apparaattype

– Bank-, creditcard- en andere betalingsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info <at> hightreesustainable <punt> com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hightree Sustainable B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het versturen van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Hightree Sustainable B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Hightree Sustainable B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
  • Hightree Sustainable B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hightree Sustainable B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hightree Sustainable B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia & adresgegevens > 7 jaar > nodig voor de belastingdienst

Email-adres > 7 jaar> nodig voor de belastingdienst en douane administratie

Internetgedrag > 26 maanden > website optimmalisatie

Computer informatie > 26 maanden > website optimalisatie

Locatiengegevens > 26 maanden > website optimalisatie

IP-adres > 26 maanden > zodat het cookiestatement niet bij ieder bezoek wordt weergegeven

Betaalgegevens > 7 jaar > nodig voor de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Hightree Sustainable B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hightree Sustainable B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hightree Sustainable B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hightree Sustainable B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[Cookie: Google Analytics

Naam: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 26 maanden]

[Cookie: Google Adwords Conversion

Naam: Google Adwords Conversion

Functie: Advertentie tracking cookie

Bewaartermijn: 26 maanden]

[Cookie: Google Tag Manager

Naam: Google Tag Manager

Functie: Functionele tracking cookie

Bewaartermijn: 26 maanden]

[Cookie: Facebook Pixel

Naam: Facebook Connect

Functie: Facebook tracking cookie die onze webshop met onze Facebook shop verbindt en conversies bijhoudt.

Bewaartermijn: 26 maanden]

[Cookie: Hotjar

Naam: Hotjar

Functie: Tracking cookie die website gebruik meet.

Bewaartermijn: 26 maanden]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hightree Sustainable B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info <at> hightreesustainable <punt> com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hightree Sustainable B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hightree Sustainable B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info <at> hightreesustainable <punt> com.

error: All content on this website is protected by copyright. For media requests, please the contact information at the bottom of our homepage.